Tema Rent vatten och sanitet

Det globala målet 6 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. I dag har sju av tio människor i världen råd med säkert vatten. Målet är att alla ska ha det år 2030.

Alla behöver rent vatten och en toa

Vatten är till för alla! I detta nummer möter du barn från världens alla hörn som behöver vatten varje dag, precis som du. Hur får de tillgång till vatten? Vad använder de vatten till?

Inför år 2030 säger globala målet nummer 6 att alla ska ha tillgång till dricksvatten. Det säger också att ingen ska behöva uträtta sina behov utomhus. Tror du att det kan bli så?

Vi hälsar på Asadul som bor på en ö i floden Brahmaputra i Bangladesh. Rita i Indien berättar att det finns gott om vatten i deras by. Rafiki berättar också om vad länderna i EU använder vatten till. Han ger tips på hur du kan bli vattensmart och ta hand om jordens vatten bättre.

Förresten, vet du vad vattenstress är? Vill du följa med och ta reda på det?  

Hälsningar,
Rafiki

Film

Se filmen om Mo och hans pappa som bygger en toalett.

Läs mer om globala målet 6 - Vatten och sanitet

Till startsida för tema - Vatten och sanitet

E-lektioner