Tema Rent vatten och sanitet

Det globala målet nummer 6 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. I dag är det sju av tio människor i världen som har råd med säkert vatten. Målet är att alla ska ha råd med det år 2030.

innehållet i detta tema:

Alla behöver en toa – och vattnet är till för alla!

Vatten ska vara säkert. Det ska komma fram till den som ska dricka det utan att bli förorenat på vägen. Målet är att alla ska ha råd med säkert vatten år 2030. I dag är det sju av tio människor i världen som har det.

Alla ska ha tillgång till toalett och möjlighet att hålla god hygien. Många i världen går på toa utomhus. Andra har dåliga toaletter. Om man bor tätt kan sjukdomar lätt spridas när det saknas bra toaletter. Det är inte många som har möjlighet att tvätta sig efter toabesök och det är en del av målet att man ska kunna.

Inte ens halva jordens befolkning har bra toaletter idag.

Bra toa är också ett skydd för många flickor. Inte ens halva jordens befolkning har bra toaletter idag. I Europa finns människor som lever utan tillgång till rent vatten och toa. I Sverige krävs också insatser för att nå målet. Alla kan hjälpa till. Vi delar på samma vatten!

Andra delmål för rent vatten och sanitet

• Avloppen ska vara säkra och vi måste förbättra reningen. Då är det inte bara diskvatten som ska renas utan alla kemikalier och skräp som kommer med i avloppen.
• Att skydda vattenkällor och att använda vattnet effektivt. Samarbeta om att förvalta jordens vattenresurser.
• Samarbete krävs för att hjälpa till med vatten och sanitet i fattiga länder.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

FILM: Vi följer med Mo och hans pappa som bor i Kambodjas huvudstad Phonm Pehn när de bygger en toalett på tomten.

Tema: Rent vatten och sanitet

Globala målen 6 - Rent vatten och sanitet för alla
FNs Barnkonvention