Tema Barn i konflikt

Barnkonventionens artikel 38 säger att barn ska skyddas mot krig och att inget barn får användas som barnsoldat. Det är viktigt att barn känner sig trygga och kan lita på vuxna. Då kan de själva bli trygga vuxna i framtiden.

Krig drabbar barn särskilt hårt

När det är krig försöker människor fly bort från kriget. Då får man kanske bo i ett flyktingläger. Där bor många människor på samma ställe. Ofta saknas bra hus, rent vatten och mat. Det gör att sjukdomar sprider sig lätt. I krig är risken att föräldrar och barn skiljs ifrån varandra stor. Barn som inte har vuxna som skyddar dem lever farligt. Ibland tvingas barn bli barnsoldater.

En del skolor blir farliga platser som används av militärerna.

Barnkonventionen (artikel 38) säger att barn ska skyddas mot krig och att inget barn får användas som barnsoldat. Alla barn har rätt till grundskola och att få hjälp när de mår dåligt. Fred är nödvändigt om världen ska bli bättre för alla. Inga barn ska behöva vara rädda att bli slagna eller hotade.

Det är viktigt att barn känner sig trygga och kan lita på vuxna. Då kan de själva bli trygga vuxna i framtiden.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Tema: Barn i konflikt

FNs Barnkonvention