Tema Vad barn läser

God utbildning för alla är ett av de Globala målen. Att kunna läsa är viktigt för att lära sig nya saker och för att ta del av information. Att kunna läsa något bara för att man har lust är också viktigt.

Att få läsa något för att man har lust är viktigt

Barnkonventionen artikel 13 handlar om rätten till yttrandefrihet. Där ingår att fritt söka och ta emot information och tankar. För att det ska fungera står det i artikel 17 att länderna ska uppmuntra media att sprida information och material som är av värde för barn. Det betyder att barn ska kunna hitta material från olika kulturer, både från sitt eget land och andra länder. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till språk hos barn som tillhör en minoritetsgrupp. Att uppmuntra till att sprida barnböcker nämns särskilt i barnkonventionen.

Alla barn har samma rätt till information och material på ett språk de kan förstå.

En del barn ser dåligt. Andra har dyslexi så att orden blir svåra att få ihop till meningar. Ljudböcker eller digitala lösningar kan hjälpa till. Alla barn har samma rätt till information och material på ett språk de kan förstå. Då kan barn utvecklas bra.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Tema: Vad barn läser

Globala målen 4 - God utbildning
FNs Barnkonvention