Världen i ditt klassrum

Rafiki informerar om Covid-19
Cornona: info, lekar, pyssel och recept

Tips på vad andra barn gör och olika saker som du kan hitta på för att ha roligt och lära dig nya saker trots Corona.

Barn som tvättar händerna i Benin
Tvätta händerna

Barn över hela världen får lära sig att tvätta händerna noggrant. Och i alla länder ser Rafiki att barn tvättar händerna ungefär likadant.

Barn berättar om corona

Barn från olika länder berättar hur de påverkas av corona och vad de gör för att ha roligt ändå. Se allas filmer här!

pedagog.rafiki.se
e-lektioner och pedagogtips

Genom film och barns egna berättelser vävs de globala målen och barnkonventionen in i undervisningen.

Vad är Rafiki?

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Mer om Rafiki