Världen är full av nya kompisar!
Barn runt om i världen är lika varandra. Här träffar du barn i olika länder som jag lärt känna. Tillsammans pratar vi om barns rättigheter och de globala målen. Vi pratar om vuxnas ansvar och om vad barn kan göra. Följ med!

Hälsningar, Rafiki

E-lektioner om barnkonventionen och global hållbar utveckling
E-lektioner
Tips och fortbildning för pedagoger
Pedagogtips
Globala målen
Filmer
Barnkonventionen
Barnkonventionen

Nytt på Rafiki

Globala målen tar han om jordklotet
Globala målen tar han om jordklotet

Bekämpa klimatförändringar

Klimatförändringarna är ett hot mot människan. Och en sak är säker – att bekämpa klimatförändringarna klarar man inte ensam. Vi behöver jobba tillsammans. Vi kanske bor i olika länder men vi bor alla på samma jordklot. Globala målet 13 handlar om hur vi kan bekämpa klimatförändringarna men också hur vi kan anpassa oss till fler översvämningar, cykloner, stormar och torka.

Vad gör barn och vuxna för att bekämpa klimatförändringar?

Krig i Ukraina

Nu är det krig i Ukraina. Rafiki svarar på några frågor om var Ukraina ligger och vad som händer. Hur drabbas människorna i landet. Vad kan jag göra? Hur blev det så här och varför finns krig?

Läs mer om vad som händer i Ukraina under kriget

Rafikis tidning

Tidningen innehåller barns berättelser, notiser, quiz, lekar, recept med mera. Den tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen och visar likheter trots ojämlika villkor. Tidningen knyter an till globala målen och barnkonventionen. För årskurs 2-6. Vi har slutat trycka tidningen men den finns som nedladdningsbara pdf:er. Vi har tryckta överex som du kan beställa utan kostnad! 

Kampanj! Beställ överex utan kostnad

Teman – Globala målen & barnkonventionen

Träffa barn från hela världen och lär dig om barnkonventionen och globala målen. Världen är full av nya kompisar!

Så bor barn!

Alla barn har rätt till en bostad!

Emmanuel i Kenya har ankor i trädgården. Han har en skön säng.  I samma land bor Mercy som tycker att det bästa med huset är att det är ett lås på dörren. Mercys nya hus har ett rum.

Från Laos berättar Noy om sitt hem och i Burkina Faso finns Abdias som har ett fint hus.

Ta reda på hur barn i olika länder bor

Två flickor leker.
Annet och Anisha gillar att leka kurragömma.

Rätt till lek, vila och fritid

Träffa Anisha som berättar vad hon tycker om att göra när hon är ledig. Du får läsa om Barnkonventionens artikel 31 som handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Du får veta varför både vila och aktivitet är så viktigt och vad vuxna gör för att alla barn ska få en bra fritid. Tema – Lek, vila och fritid!

Ta hand om jordklotet!

Klimatet har blivit varmare och det påverkar allt som lever. Rafiki förklarar hur! Du får träffa barn i olika länder som berättar hur de tar hand om jordklotet. Så kikar vi  på hur jordklotets hälsa påverkar barns tillgång till sina rättigheter, och lär oss om tre globala mål som ska göra länderna bättre på att ta hand om jordklotet. Läs: Har jorden feber?

Världen är full av kompisar!

Det behöver inte vara svårt att träffa nya kompisar! Rafiki har träffat många barn runt om i världen. Han har rest runt i över 20 år och besökt över 50 länder. På sina resor har Rafiki frågat barn hur man gör för att bli kompis med någon när man är ny i klassen eller vill bli kompis med någon. Läs: Här kommer några kompis-tips!

Ingen hunger

Globala målen 2 säger att att ingen ska behöva vara hungrig och att alla ska få tillgång till näringsriktigt mat. Jordbruken ska också vara hållbara. Barnkonventionen artikel 27 håller med och säger att barn har rätt till  mat.

Läs om: Vad äter barn runt om i världen?

Hållbar energi

Globala målet 7 säger att alla människor ska få tillgång till modern energi senast år 2030. Då ska energin vara snäll mot miljön och alla ska ha råd att köpa energi. 

Läs om: Hur ska alla få tillgång till energi?

Minskad ojämlikhet

Ett jämlikt samhälle är ett hållbart samhälleDet globala målet 10 är att minska ojämlikhet. Barnkonventionen artikel 2 säger att alla har lika värde och att ingen får diskrimineras.

Läs om: Var gör länder för att minska ojämlikheten?

Schyssta arbeten

Det globala målet 8 handlar om att skapa schyssta jobb och utveckla världsekonomin så att fler kan jobba och tjäna pengar. Men det måste göras på ett sätt som är hållbart både för miljö och människor.
Läs om: Det är viktigt att barnarbete stoppas.

Globala målet 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Globala målet 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Barnarbete i Sverige
Barnarbete i Sverige
Vatten i EU
Vatten i EU

Rent vatten och sanitet

Det globala målet 6 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och bra toaletter. I dag har sju av tio människor i världen råd med säkert vatten. Målet är att alla ska ha råd med det år 2030.

Läs om: Barn i olika länder berättar om tillgång till vatten och toaletter hos dem.