Världen är full av nya kompisar!
Barn runt om i världen är lika varandra. Här träffar du barn i olika länder som jag lärt känna. Tillsammans pratar vi om barns rättigheter och de globala målen. Vi pratar om vuxnas ansvar och om vad barn kan göra. Följ med!

Hälsningar, Rafiki

Korta filmer om de globala målen
Film: globala målen
Filmer om barnkonventionen
Film: Barnkonventionen
E-lektion
E-lektioner
Rafikis tidningar
Tidning

Teman – globala målen & barnkonventionen

Träffa barn från hela världen och lär dig om barnkonventionen och globala målen. Världen är full av nya kompisar!

Världen är full av kompisar!

Nytt! Det behöver inte vara svårt att träffa nya kompisar! Rafiki har träffat många barn runt om i världen. Han har rest runt i över 20 år och besökt över 50 länder. På sina resor har Rafiki frågat barn hur man gör för att bli kompis med någon när man är ny i klassen eller vill bli kompis med någon. Läs: Här kommer några kompis-tips!

Ingen hunger

Globala målen 2 säger att att ingen ska behöva vara hungrig och att alla ska få tillgång till näringsriktigt mat. Jordbruken ska också vara hållbara. Barnkonventionen artikel 27 håller med och säger att barn har rätt till  mat.

Läs om: Vad äter barn runt om i världen?

Barn som tvättar händerna i Laos
Barn som tvättar händerna i Laos
Rafiki informerar om Covid-19

Corona

Det kan vara svårt att hitta på saker att göra när man kanske inte kan vara i skolan, träffa kompisar eller göra sina fritidsaktiviteter som förut. Här får du tips på vad andra barn gör och olika saker som du kan hitta på för att ha roligt och lära dig nya saker ändå.
Läs om: Hur påverkas andra barn av Corona?

Hållbar energi

Globala målet 7 säger att alla människor ska få tillgång till modern energi senast år 2030. Då ska energin vara snäll mot miljön och alla ska ha råd att köpa energi. 

Läs om: Hur ska alla få tillgång till energi?

Minskad ojämlikhet

Ett jämlikt samhälle är ett hållbart samhälleDet globala målet 10 är att minska ojämlikhet. Barnkonventionen artikel 2 säger att alla har lika värde och att ingen får diskrimineras.

Läs om: Var gör länder för att minska ojämlikheten?

Globala målet 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Globala målet 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Barnarbete i Sverige
Barnarbete i Sverige

Schyssta arbeten

Det globala målet 8 handlar om att skapa schyssta jobb och utveckla världsekonomin så att fler kan jobba och tjäna pengar. Men det måste göras på ett sätt som är hållbart både för miljö och människor.
Läs om: Det är viktigt att barnarbete stoppas.

Vatten i EU
Vatten i EU

Rent vatten och sanitet

Det globala målet 6 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och bra toaletter. I dag har sju av tio människor i världen råd med säkert vatten. Målet är att alla ska ha råd med det år 2030.

Läs om: Barn i olika länder berättar om tillgång till vatten och toaletter hos dem.

Rafikis tidning

Tidningen innehåller barns berättelser, notiser, quiz, lekar, recept med mera. Den tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen och visar likheter trots ojämlika villkor. Tidningen knyter an till globala målen och barnkonventionen. För årskurs 2-6. Provläs tidningen.

Prenumerera: 4 nr per år för 250 kr.

E-lektioner

Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen bygger på berättelser om barn i Sverige och världen. Lektionerna lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i årskurs 2-6. Hitta din e-lektion!

Börja planera din lektion redan nu!