Vad är Rafiki?

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Mer om Rafiki
Globala målen 1 - Ingen fattigdom
Globala målen 2 - Ingen hunger
Globala målen 3 - God hälsa och välbefinnande
Globala målen 4 - God utbildning
Globala målen 5 - Jämställdhet
Globala målen 6 - Rent vatten och sanitet för alla