Tema – God utbildning för alla

Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. Länderna ska hjälpas åt så att alla får gå i skolan. Så står det i barnkonventionen och det globala målet 4.

Alla ska få gå i skolan!

För tio år sedan gick nio av tio barn i skolan. Så är det nu också. Men i dag är det fler barn som går färdigt hela skolan.

Rafiki i skolanDet globala målet 4 handlar om att alla ska få gå i skolan och få en bra undervisning. Därför måste skolan och undervisningen också vara anpassad så att alla kan lära sig det de behöver.

Här träffar du Ansura som går i skolan och låta vuxna förstå vad hon lärt sig. Takudzwa och Primrose går i catch up-klass för att läsa ikapp det de missat. På Felixs skola har lärarna lärt sig teckenspråk så han  han kan vara med. Så berättar också Lo Pia hur hon och andra tjejer i Laos får gå i skolan lika länge som killarna får.

Läs deras berättelser!

Läs mer om globala målet 4 - God utbildning för alla

Till startsida för tema - God utbildning för alla