17 st globala mål för världen

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Globala målen 1 - Ingen fattigdom
Globala målen 2 - Ingen hunger
Globala målen 3 - God hälsa och välbefinnande
Globala målen 4 - God utbildning
Globala målen 5 - Jämställdhet
Globala målen 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Bröderna Daniel och Emil Norberg, tycker att det är viktigt att man tar hand om jorden. Därför tackade de ja till ett samarbete med Norrköpings Kommun och skapade sången om de 17 Globala målen.