17 globala mål för världen

Agenda 2030 är en plan för hur världen ska bli bättre. Fyra stora saker ska nås till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Rafiki har gjort 17 korta klipp som förklarar vad alla 17 mål handlar om.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

1. Ingen fattigdom

I vår tid är det faktiskt möjligt att avskaffa fattigdom. Fattigdomen i världen har halverats sedan år 1990. Världens länder har bestämt att det första av de Globala målen ska vara att utrota fattigdomen.

tema: ingen fattigdom

2. Ingen hunger

Mål 2 handlar om att utrota hungern. Fördelningen av maten behöver bli mer rättvis så att alla får tillgång till näringsrik mat. Ingen ska sakna mat för dagen, oavsett var på jorden han/hon lever.

3. Hälsa och välbefinnande

Alla har rätt till sjukvård, mediciner och läkare. Alla världens människor har rätt till vaccination och att få utbildning om hur man på bästa sätt kan hålla sig frisk. Alla har rätt att få må så bra som möjligt.

4. God utbildning för alla

Alla ska få gå i skolan och utbildningen ska hålla en god kvalité.

tema: God utbildning för alla tema: Vad barn läser

5. Jämställdhet

Alla är lika mycket värda. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vem man är och var man bor.

6. Rent vatten och sanitet

Alla ska ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. En tredjedel av världens befolkning lever utan det.

tema: Rent vatten och sanitet

7. Hållbar energi för alla

Mycket av elen som görs idag kommer från fossila bränslen, det är inte bra för miljön. Mål 7 handlar om att skapa hållbar energi för alla.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Alla ska ha skälig ersättning för sitt arbete. Alla ska vara skyddade och säkerheten ska vara bra på arbetet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet handlar om att skapa hållbarhet inom industrin. Alla ska få tillgång till innovationer som gör livet bättre och att bygga ut hållbar infrastruktur.

10. Minskad ojämlikhet

Skillnaderna mellan människor i världen måst minskas. Alla har samma rättigheter vare sig man är tjej eller kille, ung eller gammal.

11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att världens städer och samhällen ska vara hållbara. Vi måste bygga med miljön och barnen i åtanke.

tema: Hur bor barn?

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om allt som tillverkas och köps. Allt material som vi tar från jordklotet måste användas klokt och återanvändas så att inte jordens resurser tar slut.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vi måste ta hand om vårt jordklot och stoppa den globala uppvärmningen. Eldningen med kol och olja gör att jorden blir för varm. Det måste vi ändra på.

14. Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att vi behöver ta hand om haven och djuren som lever där. De är viktiga för att jorden ska må bra.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Alla djur, insekter och växter är viktiga för att ekosystemet ska fungera. Vi behöver ta hand om allt detta för att jordklotet ska må bra.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 handlar om att få slut på våldet i världen. Samhällen ska vara fredliga och samma rättvisa ska gälla för alla.

tema: Barn i konflikt

17. Genomförande och globalt partnerskap

Världens alla länder behöver hjälpa varandra för att vi ska få en hållbar utveckling. Överallt.

tema: Världen hänger ihop