Globala målens logotyp

17 globala mål för världen

Agenda 2030 är en plan för hur världen ska bli bättre. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det uppnås. I alla länder. För alla människor. Rafiki har gjort 17 korta filmer som förklarar vad alla 17 mål handlar om.

Fyra saker att uppnå

Fyra stora saker ska uppnås år 2030. Extrem fattigdom ska avskaffas. Ojämlikheter och orättvisor ska minska. Fred och rättvisa ska främjas. Och klimatkrisen ska lösas.

Ingen fattigdom

I vår tid är det faktiskt möjligt att avskaffa fattigdom. Fattigdomen i världen har halverats sedan år 1990. Världens länder har bestämt att det första globala målet ska vara att utrota fattigdomen. Läs mer: Ingen fattigdom

Ingen hunger

Globala målen 2 handlar om att utrota hungern. Fördelningen av maten behöver bli mer rättvis så att alla får tillgång till näringsrik mat. Ingen ska sakna mat för dagen, oavsett var på jorden han/hon lever. Läs mer: Ingen hunger

Hälsa och välbefinnande

Alla har rätt till sjukvård, mediciner och läkare. Alla världens människor har rätt till vaccination och att få utbildning om hur man på bästa sätt kan hålla sig frisk. Alla har rätt att få må så bra som möjligt.

God utbildning för alla

Alla ska få gå i skolan och utbildningen ska hålla en god kvalité. Läs om: God utbildning för alla eller om Vad barn läser

Jämställdhet

Alla är lika mycket värda. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vem man är och var man bor.

Rent vatten och sanitet

Alla ska ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. En tredjedel av världens befolkning lever utan det. Läs om: Rent vatten och sanitet

Hållbar energi för alla

Mycket av elen som görs idag kommer från fossila bränslen, det är inte bra för miljön. Mål 7 handlar om att skapa hållbar energi för alla. Läs om: Hållbar energi

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Alla ska ha skälig ersättning för sitt arbete. Alla ska vara skyddade och säkerheten ska vara bra på arbetet. Läs om: Schyssta jobb

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Globala målen 9 handlar om att skapa hållbarhet inom industrin. Alla ska få tillgång till innovationer som gör livet bättre och att bygga ut hållbar infrastruktur.

Minskad ojämlikhet

Skillnaderna mellan människor i världen måste minskas. Alla har samma rättigheter vare sig man är tjej eller kille, ung eller gammal. Läs om: Minskad ojämlikhet

Hållbara städer och samhällen

Globala målen 11 handlar om att världens städer och samhällen ska vara hållbara. Vi måste bygga med miljön och barnen i åtanke. Läs om: Hur bor barn?

Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om allt som tillverkas och köps. Allt material som vi tar från jordklotet måste användas klokt och återanvändas så att inte jordens resurser tar slut.

Bekämpa klimatförändringarna

Vi måste ta hand om vårt jordklot och stoppa den globala uppvärmningen. Eldningen med kol och olja gör att jorden blir för varm. Det måste vi ändra på.

Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att vi behöver ta hand om haven och djuren som lever där. De är viktiga för att jorden ska må bra.

Ekosystem och biologisk mångfald

Alla djur, insekter och växter är viktiga för att ekosystemet ska fungera. Vi behöver ta hand om allt detta för att jordklotet ska må bra.

Fredliga och inkluderande samhällen

Globala målen 16 handlar om att få slut på våldet i världen. Samhällen ska vara fredliga och samma rättvisa ska gälla för alla. Läs om: Barn i konflikt

Genomförande och globalt partnerskap

Världens alla länder behöver hjälpa varandra för att vi ska få en hållbar utveckling. Överallt. Läs om: Världen hänger ihop

E-lektion

E-lektioner

Hitta e-lektioner om globala målen. För årskurs 2-4 eller 4-6.

Till e-lektionerna