Tema Barns hem och familjer

Barn har rätt till ett tryggt hem och trygga familjer. Globala målet nummer 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Det ska till exempel finnas bra bostäder för alla och slumområden ska rustas upp innan 2030. I barnkonventionen artikel 27 står att alla barn rätt till en bostad. Artikel 9 säger att alla barn har rätt till sin familj.

Barns rätt till familj och bostad

Både globala målen och barnkonventionen säger att barn ska få bo bra och tryggt. Barnkonventionen säger också att barn har rätt att bo i en trygg familj. Om barnet inte bor med sina föräldrar ska det få ha kontakt med dem i alla fall.

Läs mer om temat - Barns hem och familjer

Till startsida för tema - Barns hem och familjer

E-lektioner

Tidning