Om Rafiki

Rafiki är ett sätt att komma närmare människor som bor på platser som du kanske inte visste fanns. Där kan livet vara väldigt annorlunda. Men Rafiki är bra på att visa hur människor och deras vardag har likheter ändå.

Rafiki vinkar

Vem är Rafiki?

Rafiki-figuren reser runt i världen och träffar barn och ungdomar. Han reser runt i skolor i Sverige och berättar om hur det är att vara barn. Mest berättar han om den fattigare delen av världen för den är okänd för många i Sverige, Rafiki visar att barn är lika och har samma värde.

Vad vill Rafiki?

Rafiki vill visa fakta så att det blir lättare att förstå världen. Rafiki vill slå hål på myter och försöka ge en rättvisande bild av världen. Det är viktigt för Rafiki med kunskap och upplevelser. Men Rafiki vill också visa hur man kan använda sin kunskap. För det går att påverka världen! Kunskap om människors vardag i världen är viktigt.

Till det vill Rafiki öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Då väljer vi att prata om FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen kallar vi den och förklarar den med att det är ett avtal mellan Förenta Nationerna och de stater som har skrivit på avtalet.

Vem står bakom Rafiki?

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.