Tema Schyssta arbetsvillkor – stoppa barnarbete

Globalt målet 8 handlar om att skapa schyssta jobb och utveckla världsekonomin så att fler kan jobba och tjäna pengar. Men det måste göras på ett sätt som är hållbart både för miljö och människor.

Schyssta jobb och god ekonomi

Det globala målet 8 handlar om att skapa schyssta jobb och att utveckla världsekonomin så att fler kan jobba och tjäna pengar. Men det måste göras på ett sätt som är hållbart för både miljö och människor.

Att plocka bananer kan vara farligt arbete om det finns gifter där.

Temat handlar också om att stoppa barnarbete. Så Rafiki reder ut vad som räknas som barnarbete. Du får också lära dig om vad som skyddar barn från att utnyttjas som arbetskraft. Till exempel globala målen 8, ILO och barnkonventionen. Visste du att barnarbete var vanligt i Sverige förr i tiden?

Du träffar barnen Julianah och Muzzamil. De har jobbat, men nu kan de gå i skolan igen och leka med kompisar. Rafiki säger hej till Jyoli också. Hon hjälper till så mycket hemma att hon inte hinner leka med kompisar.

Följ med!

Läs mer om globala målet 8 - Schyssta jobb

Till startsida för tema - Schyssta jobb

Tidning