Tema Sjysta arbetsvillkor – stoppa barnarbete

Globalt målet nr 8 handlar om att skapa sjysta jobb och utveckla världsekonomin så att fler ska kunna jobba och tjäna pengar. Men det måste göras på ett sätt som är hållbart både för miljö och människor.

innehållet i detta tema:

Sjysta jobb och god ekonomi

I dag är det god ekonomi i stora delar av världen. Men i vissa länder är arbetslösheten hög och fattigdomen stor. Därför behöver tillväxten i världen öka. Tillväxten kan öka genom att företag till exempel börjar producera och sälja mer varor eller tjänster. Det gör att fler kan jobba och få lön. Men det är viktigt att tillväxten gör att människor faktiskt får det bättre och att jordens resurser används klokt. Varor måste tillverkas och säljas på ett miljövänligt sätt.

Barnkonventionen, artikel 32:
Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.

En bra sak är att arbetslösheten i världen minskar. Men mer än hälften av alla som arbetar har osäkra anställningar. Många får en lön som inte går att leva på – och vet kanske inte om de har jobb nästa vecka. Det är också vanligt att människor utnyttjas på sina jobb. Därför handlar mål 8 också om att alla som arbetar ska ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Några delmål:

• Se till att ungdomar får arbete eller praktik.
• Skapa arbeten för människor som lever med funktionshinder.
• Förbjuda de värsta formerna av barnarbete – till exempel användning av barnsoldater.

I dag är det god ekonomi i stora delar av världen. Det finns också länder med hög arbetslöshet och stor fattigdom. Då behöver ekonomin växa så fler människor kan få ett arbete och få lön. Det kallas tillväxt. Tillväxten kan öka genom att företag gör saker eller säljer varor eller tjänster. Det är viktigt att tillväxt gör att människor faktiskt får det bättre. Varor måste tillverkas och säljas på ett miljövänligt sätt.

Arbetslösheten i världen minskar. Det är bra. Men mer än hälften av alla som arbetar har arbeten som inte är bra. Lönen är för låg att leva på eller så kanske de har arbete idag men inte nästa vecka. Mål 8 handlar också om trygghet och säkerhet på jobbet.

Delmål handlar om att skapa jobb för ungdomar och för människor som kan ha svårt att hitta arbete. Andra delmål är att stoppa slaveri och barnarbete.

FILM: Alla ska ha skälig ersättning för sitt arbete. Alla ska vara skyddade och säkerheten ska vara bra på arbetet.

Tema: Sjysta arbetsvillkor – stoppa barnarbete

FNs Barnkonvention