Somais arbete i Laos ger banen tillgång till sin egen kultur och historia.
Somais arbete i Laos ger banen tillgång till sin egen kultur och historia.
Somai besöker skolor med sagor och berättelser som handlar om det egna folket, Rshi.
Somai besöker skolor med sagor och berättelser som handlar om det egna folket, Rshi.
Rafiki världskarta, Laos
Laos (rödmarkerat) ligger i Asien

Somai för sagorna vidare

Hos Rshi, som är en folkgrupp i Laos, har de aldrig skrivit ner sina berättelser. Förr var det ingen som kunde läsa eller skriva. Sagorna fördes vidare muntligt. Några lärde sig dem utantill vid elden och kunde sedan berätta dem vidare för nästa generation.

Somai och hans vänner lyssnar till berättelserna och skriver ner dem. De ritar sagodjur och olika händelser ur berättelserna. Sedan går de tillbaka till de äldre i byarna och visar dem. Då kan de säga om de känner igen berättelserna eller om något ska ändras. De filmar sagoberättare också. Då kan andra komma ihåg fler berättelser. När det är färdigt får skolorna fler sagor och berättelser som handlar om det egna folket. Det ger barnen tillgång till sin egen kultur och historia.

Text och foto: Andreas Hallman

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Globala målen 4 - God utbildning
FNs Barnkonvention