Vad läser barn i Laos?
Vad läser barn i Laos?
Laos ligger i södra Asien
Laos ligger i södra Asien

Vad läser barn i Laos?

I Laos talar de flesta lao. Det är också språket som används i skolan. Många talar andra språk. I norra Laos finns flera urfolk som sent har fått tillgång till utbildning. De flesta föräldrar kan inte läsa. Barnen berättar att deras föräldrar har gått mellan ett och tre år i skolan.

I skolan, från vilken man har utsikt över hela dalen, har femmorna biologi. De lär sig om hjärnan. När de ska läsa saknar flera barn sina böcker. De är hemma. Barnen har inte mycket böcker utan läser mest i skolböckerna.
– Jag tycker matte är bäst, säger Hom som är elva år och har en lillasyster. Hemma brukar jag läsa i mina skolböcker.
– Jag läser serier, säger Kaman, 10 år. Och jag har en lillebror. Jag bor på andra sidan floden. I skolan är biologi bäst.

Hom och Kaman gillar båda ”bambuboll” på rasten. Det är som att spela volleyboll men man använder fötterna istället för händerna.

Text och foto: Andreas Hallman

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Globala målen 4 - God utbildning
FNs Barnkonvention