Globala målet 8 – schyssta jobb

I dag är det god ekonomi i stora delar av världen. Men i vissa länder är arbetslösheten hög och fattigdomen stor. Därför behöver tillväxten i världen öka. 

Tillväxten kan öka genom att företag till exempel börjar producera och sälja mer varor eller tjänster. Det gör att fler kan jobba och få lön.

Men det är viktigt att tillväxten gör att människor faktiskt får det bättre och att jordens resurser används klokt. Varor måste tillverkas och säljas på ett miljövänligt sätt.

Arbetslösheten minskar

En bra sak är att arbetslösheten i världen minskar. Men mer än hälften av alla som arbetar har osäkra anställningar. Många får en lön som inte går att leva på – och vet kanske inte om de har jobb nästa vecka.

Det är också vanligt att människor utnyttjas på sina jobb. Därför handlar globala målet 8 också om att alla som arbetar ska ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Barnkonventionen

Barnkonventionens artikel 32 säger att varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. Barn ska också skyddas mot arbete som skadar barnet eller hindrar barnets skolgång.

Globala målet 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Globala målet 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Några delmål

  • Se till att ungdomar får arbete eller praktik.
  • Skapa arbeten för människor som lever med funktionshinder.
  • Förbjuda de värsta formerna av barnarbete – till exempel användning av barnsoldater.

Läs mer om globala målet 8 - Schyssta jobb

Till startsida för tema - Schyssta jobb

Tidning