Barn i konflikt

Många barn lever i länder där det finns konflikter och krig. Det är både farligt och påfrestande. När det är krig försöker många människor fly till andra länder där det inte är krig.

I detta tema ger Rafiki exempel på varför det finns krig. Han förklarar också vad det globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen säger att länder måste göra.

Krig påverkar barn mycket. Här träffar du Abdullah, Bissan och Faida som alla har flytt från sina hemländer på grund av krig. Rafiki berättar också om Rohingyas, ett folk på flykt, som flytt från Myanmar till Bangladesh för att slippa förföljelse.

Följ med och lyssna på deras berättelser!

Hälsningar,
Rafiki

Rafiki på ett flyktingläger
Rafiki på ett flyktingläger

Läs mer om globala målet 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Till startsida för tema - Barn i konflikt