Ordlista
Ordlista

Ordlista om klimatförändringar

Vissa artiklar kan innehålla svåra ord. Som klimatförändring, biologisk mångfald och cykloner. Men lugn! Vi har laddat upp en sida med en ordlista som förklarar dem tydligt. För de kan vara bra att kunna.

Atmosfär – Gashölje runt jordklotet som skyddar jordklotet och oss från skadlig strålning.  

Biologisk mångfald – Många olika sorters naturtyper där flera djur, växter och organismer lever tillsammans.  

Certifierat jordbruk – Jordbruk där man odlar och har djur på ett sätt som följer speciella krav. Krav som gör att bonden lovar att odla giftfritt, djuren ska få gå ute och naturen ska må bra. 

Cyklon – Starka vindar som bildas ur varma hav och drar in på land. Cykloner virvlar runt och slänger omkring alla saker som sitter löst. 

Demonstrera  Att tydligt visa sin åsikt och vad man tycker.  

Ekosystem – Allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. 

Restaurera – Återställa eller laga. 

Engångsprodukter  Saker man använder en gång och sedan slänger. Såsom plastbestick, plastpåsar eller konservburkar. 

Hållbart  Något som fungerar nu och i framtiden. 

Hållbar trädgård – I en hållbar trädgård odlar man olika sorter som hjälper varandra. Inte gifter får användas och man måste hjälpa insekter och fåglar att trivas. 

Hållbart fiske – När man fiskar snällt mot havet och bara tar det som havet har mycket av. 

Hållbar utveckling – Utveckling som ger det vi behöver idag utan att förstöra för framtiden. Hållbar utveckling måste vara bra för miljö, människor och ekonomi. 

Icke-organiskt avfall  Det naturen inte vill ha tillbaka eftersom den inte kan bryta ner det eller använda det igen. Till exempel plåt, plast, giftiga saker.

Industriländer  Ofta rika länder med teknik, industrier och fabriker.  

Katastrof  Stor olycka och när mycket blir förstört. 

Klimat – Hur vädret (regn, vind och temperatur) varit på en plats under en lång tid, som 30 år till exempel.  

Klimatförändringar  När klimatet förändras. Till exempel kan platser som brukar ha regn bli utan. 

Koldioxid  En gas som bidrar till att jorden håller sig varm. Människor och djur andas ut koldioxid. När fabriker, flyg, bil och båtar släpper ut koldioxid blir det för mycket. Då blir jorden för varm. 

Marina resurser  Sådant som havet och strandområden ger (fisk, salt, sjögräs). 

Mikroorganismer  Små svampar eller bakterier. Så små att de inte syns för ögat men viktiga för att naturens kretslopp ska få sin näring. De är viktiga överallt för människa och djur. 

Miljö  Naturen eller det som finns runt omkring oss som till exempel skolmiljö. 

Mångfald  När det finns många olika tillsammans. 

Invasiva arter – Främmande arter som blir för många och förstör. 

Organiskt avfall  Avfall från naturen, gräsklipp, bananskal, äggskal eller överbliven mat. Det naturen kan bryta ner eller återanvända. 

Politik  Hur ett land styrs eller vad som bestäms i din stad om till exempel vägar, skola eller sjukvård. 

Solceller  Samlar solljus som blir till energi och el. De ser ofta ut som plattor som läggs på hustak. 

Sommarmonsun  Starka vindar från havet som blåser in regn över land. 

Vattenbrist  Man har för lite vatten. 

Växthusgas  Gaser som bland annat koldioxid som värmer upp jordklotet. 

Återbruka  Använda saker eller material igen och igen. 

Återvinning  Att återanvända använt material och göra nya saker. Exempelvis från gammal plast, bilar eller telefoner. 

Jillo går tidigt till skolan. Ibland gör barnen läxor tillsammans innan skolan börjar.

– Då slippar man göra dem på kvällen, säger Jillo.  

Jillos pappa har kameler och getter. Jillo tycker om att hjälpa sin pappa. På helgerna tar de hand om djuren tillsammans. De ger djuren vatten. Det är väldigt torrt där Jillo bor. 

Kameler

Från kamelerna får familjen mjölk och skinn. Från getterna får de mjölk och kött. Kött äter de bara när det är fest. Då äter många tillsammans. 

– Jag bor nära sina kompisar. Vi gör mycket ihop, säger Jillo.  

Familjen handlar i affären. De får pengar att handla för när de säljer kött, skinn och mjölk.

Jillos familj har kameler nu iställey för kor. Kameler klarar torkan bättre.
Jillos familj har kameler nu istället för kor. Kameler klarar torkan bättre.

Jillos pappa är med i en grupp där man lär sig saker. Bland annat hur man tar hand om djur och säljer saker. Där kan man också låna pengar.

Jillos fritid

– Jag gillar att sparka fotboll och vara med kompisar. Ibland sitter vi och pratar och dricker te. Det är härligt.

Ta hand om jordklotet!

Till startsida för tema - Ta hand om jordklotet!

Tidning