Talaso har lärt sig om sina rättigheter!

Det är en blåsig och mulen dag på skolan Daaba i Kenya. Talaso är 13 år och hennes rast är precis slut. Nu ska hon gå till barnrättsklubben som hon är medlem i! Där får hon lära sig om sina rättigheter.

Klubben träffas en gång i månaden. Där berättar vuxna för barnen om vilka rättigheter de har. Barnen får diskutera och ställa frågor till de vuxna. Ibland kommer det barn från andra skolor och besöker deras barnrättsklubb.

Talaso berättar att de brukar skriva sånger om barns rättigheter som de sedan framför.

– På barnrättklubben har jag fått lära mig att jag kan fatta mina egna beslut och att vi har rätt att få gå i skolan, berättar Talaso.

När Talaso blir stor vill hon bli advokat. Då måste man studera mycket!

Rafiki frågar om Talaso har lärt sig något mer på barnrättsklubben.

– Vi har fått lära oss att vi kan prata med vuxna om vi blir dåligt behandlade och om vi ser något som behöver bli bättre, säger Talaso.

– Har du sett något som du tycker ska bli bättre? frågar Rafiki.

– Jag vet att många barn här behöver gå väldigt långt för att komma till skolan. Då blir barnen trötta. Det borde finnas skolbussar som barnen kan åka med, säger Talaso.

Det som barnen lär sig på barnrättklubben berättar de om för andra barn. Man skulle kunna säga att barnen blir som lärare till varandra. När fler barn vet om vilka rättigheter de har kan de tillsammans hjälpas åt för att de ska få det så bra som möjligt.

Nu är barnrättsklubben slut och Talaso fortsätter skoldagen. Hon ser fram emot mattelektionen. Det är hennes favoritämne. När hon kommer hem efter skolan gör hon läxorna och spelar fotboll med sina syskon.

Talaso är 13 år. Hon bor i Kenya. Hon har precis haft rast. Nu ska hon gå till en barnrättsklubb. Det är en klubb där barn får lära sig om vad de har rätt till.

På barnrättsklubben får Talaso lära sig att man kan prata med vuxna om man undrar något. De vuxna berättar vad barnen har rätt till. Talaso får lära sig att hon har rätt att bestämma vissa saker själv.

Talaso får också veta att man kan prata med vuxna om man ser något som behöver ändras. Talaso vill att barnen på hennes skola ska få åka skolbuss. Vissa barn behöver gå jättelångt till skolan!

När Talaso fått lära sig saker på barnrättsklubben berättar hon om det för andra barn. När fler barn vet vad de har rätt till kan man hjälpas åt att för att alla barn ska ha det bra.

Nu är barnrättklubben slut för idag. Talaso längtar till mattelektionen. Det är hennes favoritämne. Efter skolan gör hon läxorna och spelar fotboll med sina syskon.

Talaso

Ålder: 13 år
Klass: 8
Bor: Byn Manyatta Athi Huga i Kenya.
Familj: Mamma, pappa och åtta syskon.
Intressen: Leka och spela fotboll med mina syskon.

Läs mer om barnkonventionen 12-15: Rätt till inflytande

Till startsida för tema - Rätt till inflytande

E-lektioner

Tidning