Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barns rättigheter

Globala målen

2016.04.04

Det finns mycket i världen som behöver bli bättre. FN har beslutat om 17 nya globala mål. Alla länder i världen ska arbeta tillsammans för att nå målen.

Läs mer

Millenniemålen – så här gick det

2016.04.04

1990 bestämde världens ledare tillsammans att fler människor i världen skulle få det bättre. Det blev åtta löften till alla fattiga om att livet skulle bli bättre innan 2015. Nu vet vi mer om hur det har gått.

Läs mer

Skola för alla

2016.01.08

Alla barn har rätt till att delta i samhället. Hindret för barn som lever med någon nedsatt funktion är ofta att ingen har tänkt att de ska kunna vara med. Så lösningen är att börja tänka.

Läs mer