Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter
Rafiki reser

Mat i Östafrika

2016.05.25

I Östafrika finns mycket god mat. Här är några bilder från Uganda och Kenya.

Läs mer

Rafikis goda råd

2016.04.04

Du kan vara med och förändra världen. Det är också viktigt att peppa varandra och dela med sig av positiva attityder.

Läs mer