Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter
Tidningsarkivet Rafiki

Kolla in tidningsarkivet

2017.05.23

Har du missat tidigare nummer av Rafikitidningen? I tidningsarkivet har vi samlat samtliga tidningar från år 2011 fram till senaste numret.

Läs mer

Rafiki i Indien

2015.04.12

Just nu är Rafiki och hälsar på barn i Indien. Följ med honom till: Barnen på soptippen.

Läs mer