Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter
Mango från Kenya

Rafiki i Kenya

2018.02.15

James berättar: “I min lunchlåda idag finns mango som vi odlar själva.”

Läs mer
Tidningsarkivet Rafiki

Kolla in tidningsarkivet

2017.05.23

Har du missat tidigare nummer av Rafikitidningen? I tidningsarkivet har vi samlat samtliga tidningar från år 2011 fram till senaste numret.

Läs mer