Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Elever i Eksjö har kompisar i Kenya

Skolor i Eksjö har årligen sedan 2005 haft ett samarbete med Erikshjälpen/Rafiki och gjort insamlingar till barn och ungdomar på olika sätt i byn Emali, i Kenya.

Anledningen till att samarbetet började var att pedagogerna ville att Eksjöeleverna skulle få en verklighetsförankring till barn i annat land med en annan livssituation än deras egen. De villa att eleverna skulle se att det går att påverka andras livssituation i andra länder.

Rafiki kontaktades som gjorde klassbesök i samtliga klasser.
Rafiki berättade om barn i Emali, deras vardagsliv med bilder, saker och egna berättelser från barnen i Emali.
När pengar skickats ut via Erikshjälpen, kom Rafiki tillbaka och berättade hur pengarna använts, visat foto och kvitton.

IMG_1185 - Kopia

 

Eleverna i Eksjö har också brevväxlat, gjort filmer och ritat teckningar omkring sin livssituation och som de skickat. De har fått brev tillbaka med samma tema från eleverna i Emali. Utbytet har gett språkträning, geografi, kunskap om lika värde och mycket annat i de båda ländernas undervisning.

 

 

Två av Eksjöskolorna har gjort lärarutbyten med en skola i Emali, ett av dem även med elever.

Sedan 2010 har insamlingarna gått till uppförandet av en klinik dit skoleleverna kan gå gratis.

Där praktiserar man även förebyggande skolhälsovård med synundersökningar, hörselundersökningar och egna klinikjournaler på barnen i samarbete med skolan.
Allt detta tack vare elever i Eksjö!
På plats i Kenya finns Erikshjälpens partnerorganisation Nalala. 
Men dem har Rafiki ett långsiktigt samarbete med skola, klinik och socialarbetare på plats. Allt under Erikshjälpens flagg.