Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Jämställt i Guatemala?

Guatemala ligger i Centralamerika. Här går fortfarande fler pojkar än flickor i skolan. Men det håller på att bli bättre.

– Ja, i skolan har det blivit bättre. Men föräldrar lyssnar fortfarande inte så mycket på vad barnen själva vill eller vad de drömmer om, berättar Lucrecia Cumes.

Hon jobbar för IM med att alla, både flickor och pojkar, ska få veta att de är lika mycket värda och att alla får vara med.

Byron, Perez och Henry diskuterar hur killar och tjejer har det.

–Vi pratar mycket med barn om varför det är viktigt men också om varför det inte är så överallt.

– I dag vet i alla fall fler föräldrar hur viktigt det är att både pojkar och flickor får utbildning. Tyvärr hoppar fler flickor än pojkar av skolan.

Lucrecia säger att det är stor skillnad mellan olika familjer.

– Döttrar till högutbildade föräldrar går ofta i förskola när de är små. Det har föräldrar med låg inkomst inte alltid råd med.

I Guatemalas fattigare områden är det vanligt att unga tjejer gifter sig tidigt och blir mammor tidigt.
Lilian, Luisa och Bianca diskuterar tjejers rätt att bestämma över sina liv. Om de vill studera. Om de vill gifta sig. Om de vill få barn.

I fattigare familjer förväntas flickorna ta hand om syskon, sköta hushållssysslor eller till och med arbeta för tjäna pengar till familjen. Pojkar tar inte lika mycket ansvar för  hushållssysslor och matlagning.

– Det är viktigt att barn, redan när de är små, lär sig att flickor och pojkar är lika mycket värda och kan göra samma saker. Det är också viktigt att prata med föräldrar, så att de tänker på att uppfostra sina barn lika.

Trots att det i Guatemala blivit mer accepterat att flickor idrottar är det fortfarande inte så vanligt.
– I många områden saknas lekplatser och fotbollsplaner. Att killar går ut på gården för att spela fotboll är vanligt. Flickor ses ofta som mer ”sköra” och många föräldrar tänker att de behöver skyddas från livliga lekar.

Text och foto: Isadora Bennet/IM

Det är ungefär lika många pojkar och flickor som börjar skolan i Guatemala. 2016 var det 85% av barnen som gick i skolan. Skillnaden kommer senare. Av de som gått ur klass 6 är det 80 % av flickorna och 88 % av pojkarna som börjar det sjunde året. Den siffran är från 2014. Alla siffror är från Unesco.

Lizzy berättar vad hon tänker om jämställdhet. Se filmen!