Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 14

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 23
Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.
Warda i skolan
– Jag gillar skolan, säger Rajabu, som har fått börja i förskolan. Han kan inte gå, och i Tanzania där han bor är det inte självklart att få gå i skolan då.
Lovisa Söderberg sitter i rullstol
Lovisa Söderberg, som du säkert känner igen från Bolibompa på SVT, sitter i rullstol

Alla har rätt att vara med

Alla barn har rätt till ett bra liv. Självklart. Och att kunna delta i samhället. Men även om det är självklart när vi tänker på det, så är det inte alltid det fungerar på riktigt.

Det kan vara praktiska saker som inte fungerar. De kan förändras om vi tänker till innan. Byggs en skola ska även de som inte kan se eller gå kunna ta sig fram. Det stora hindret för barn som lever med någon nedsatt funktion är att ingen har tänkt att de ska vara med. Det är då det blir ett funktionshinder. Så lösningen är att börja tänka på att alla ska kunna delta.

Julkalender lucka 14, Rafiki i rullstolEtt bra exempel är från en barnklubb i Kenya: De fick lära sig att alla barn har rätt till skola. Då gick de runt i byn och kollade om alla gick i skolan. De hittade åtta barn med funktionsnedsättning som inte hade fått börja. Barnklubben pratade med skolan, bychefen och föräldrarna och efter ett år hade sju av barnen börjat skolan. Det stora hindret här var att varken föräldrar eller skola hade tänkt att barn med funktionsnedsättning kunde gå i skola. Men det kunde de!

Rafiki jobbar med Erikshjälpen och Individuell Människohjälp som gör många insatser för barn i världen. Förr handlade det mycket om hjälp med rullstolar i fattiga länder. I dag handlar det mest om attityder, alltså hur människor tänker. Samhället behöver lyssna på barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Organisationerna hjälper till att påverka så att skolan kommer på att de ska se till att alla barn kan delta.

Fundera på: det finns olika hjälpmedel som hiss, toaletter med bred dörr, skyltar med punktskrift och mycket annat för att alla ska kunna vara med. Är din skola bra på att göra så ingen känner sig utanför?

Kolla in filmen där Oskar och Lizen träffar Lisa Söderberg som du säkert känner igen från Bolibompa på SVT.