Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 18

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 28
Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
 
 
 
 

I Laos börjar barnen skolan när de är fem år. Så går de i klass ett till fem. Sedan byter eleverna till nästa skola och börjar om med klass 1 men då är det vad man på engelska brukar kalla Secondary school. I Sverige skulle vi sagt klass 6. Då är eleverna 10-11 år.

På en skola i provinsen Phongsaly är det engelskalektion för klass 2. Sista lektionen före lunch. Fröken kallas för fru La och hon har skrivit på tavlan vad de ska göra. De är 30 elever och det mumlas lite när de försöker läsa vad det står i boken.

-Whose is this?
-Is doesn’t belong to me.

Lite klurigt för eleverna. De ju ska kunna laobokstäver men när det är engelska då är det att annat alfabet. Eleverna skriver av det som står på tavlan.

När det plingar utanför är det fem minuter kvar på lektionen. Fru La visar vilka sidor de ska ha läst till nästa gång. Sedan är det lunch. Fru La går hem till sitt hus för att laga mat. Eleverna går hem och äter. Om två timmar förtsätter lektionerna.

Om skola i Laos:
I Laos är skolböcker gratis. Det kostar inget att vara med på lektioner. Men penna och skrivbok ordnar eleverna själva. Och så ska man ha en skoluniform.

För många elever på skolan är det en kostnad till. De måste bo vid skolan på veckorna. Det är bara några barn i klassen som bor i byn. De flesta barn kommer från andra byar där det inte finns någon Secondary school. De bor i små hus runt skolan med sina syskon eller kompisar. Deras föräldrar skicka med dem ris och annat de behöver. De flesta går/åker hem varannan helg.

Skolan är gratis men det finns kostnader som måste lösas för att gå i skolan. Inga problem om mamma och pappa är friska och kan sköta sina risodlingar. Men så är det inte alltid och då är det tufft att ordna så att man kan gå kvar i skolan.

Fundera på: Det mesta är gratis i skolan. I Laos köper eleverna en skoluniform. Vad köper elever i Sverige? Vad kostar det varje år?