Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Mer plast än fisk

Återbruk Sjöhäst med bomullsspinne

Om mindre än 30 år kan det finnas mer plast än fisk i världens hav! Visst låter det hemskt och svårt att förstå men precis så tror vetenskapsmännen att det blir om människan fortsätter att skräpa ner naturen men plast så som vi gör idag.

Bilden ovan är tagen av fotografen Justin Hofman, i havet utanför Indonesien. I vanliga fall greppar sjöhästar tag i sjögräs för att få bättre balans när strömmen blir för stark och vågorna för kraftiga (vänster). Men när skräpet i haven ökar påverkas livet för alla – både djur och människor. Här har den lilla sjöhästen greppat tag i en bomullspinne (höger) som tillsammans med massor av annat skräp flyter i havet. Att försöka låta bli att köpa så många nya saker, att återbruka och att återvinna hjälper till att hålla ner mängden sopor och skräp.

Släng inte skräp i naturen!
Så här lång tid tar det för saker att förmultna
Tidning = 6 veckor
Platspåse = 1-20 år
Tuggummi = 20-25 år
Plastmugg = 50 år
Aluminiumburk = 200 år
PET-flaska = 450 år

Bilden utsågs till årets naturbild i en stor tävling arrangerad av Naturhistoriska museet i London.

Foto: Justin Hofman