Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Regnet gör det svårt att gå till skolan

shl2Ibland är ön där Sheela bor så översvämmad att skolan måste stänga. – Men under torrperioden kan jag promenera till skolan, det tar cirka 20 minuter då, berättar hon. Sheela är 11 år och bor på ön Kamarbashpata i norra Bangladesh tillsammans med sin mamma och sina syskon. Bangladesh är ett land som drabbas hårt av klimatförändringar. Varje år blir det cykloner, kraftiga oväder, och översvämningar. Ön Kamarbashpata ligger i floden Jamuna och de som bor där är fattiga och mycket utsatta för naturkatastrofer. Under regnperioden blir det svårt att ta sig fram och ibland kan hela öar försvinna. Sheela berättar att de brukar gräva flodgropar där hon bor. I flodgroparna kan regnet rinna ner och då blir översvämningarna inte lika stora. – Men under regnperioden måste jag ändå ibland vada i vattnet för att komma till skolan eller åka båt för att komma fram. Ibland måste skolan stänga på grund av allt vatten, berättar hon. skorSheela går i klass 6 och i framtiden vill hon utbilda sig till läkare. Innan och efter skolan hjälper Sheela sin mamma med hushållssysslor som att tvätta och laga mat. På fritiden tycker hon om att spela spel och se på tv. ­ – Vi har ingen tv i vårt hus, så jag brukar gå över till min granne och se på tv. Jag gillar att se på tecknade filmer, hindifilmer eller på cricket, berättar hon. ­ I Sheelas hus använder familjen fotogenlampor när det är mörkt, men Sheela skulle hellre vilja ha solcellslampor. De är bra för miljön och bättre än fotogenlampor eftersom man slipper få rök i ögonen. Sheela tycker att det är viktigt att plantera träd för att miljön ska bli bättre. Hon berättar att det huggs ner mycket träd där hon bor. Tegelstensfabrikerna behöver träden som bränsle. ­ Fiskare-vid-JammunaTrots att ön där Sheela bor ofta drabbas av cykloner* och översvämningar trivs hon med att bo på Kamarbashpata. – Vårt hus är byggt uppe på en höjd, så min familj klarar sig bra under regnperioderna, säger hon. ­ ­Mer hur det fungerar med översvämningar i Bangladesh *cyklon: starka stormvindar ­ Text: Englah Samuelsson/Sofia Denzler Foto: Englah Samuelsson, Carina Johnsson