Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnkonventionen

Lucka 13

2017.12.13

Tävlingsdags i julkalendern! Gör en fin skylt och vinn roliga priser till dig/din klass.

Läs mer

Lucka 12

2017.12.12

Artikel 12 – Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Läs mer

Lucka 11

2017.12.11

Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Läs mer

Lucka 10

2017.12.10

Artikel 33 – Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Läs mer

Lucka 9

2017.12.09

Artikel 26 – Varje barn har rätt till social trygghet.

Läs mer

Lucka 8

2017.12.08

Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Läs mer

Lucka 7

2017.12.07

Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Läs mer

Lucka 6

2017.12.06

Artikel 30 – rätt till språk, kultur och religion.

Läs mer