Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Djur

Rafiki nr 2 – 2011

2011.08.26

Sandy och David i Guatemala. Barnkonventionen: Alla barn har rätt att gå i skolan. Nene i Mali fick en andra chans. Hur är det i Sverige? Äppelsnacks! Träffa lemuren! Spela Rafikis Gå-till-skolan-spel!

Läs mer