Globala målet 10 – Minskad ojämlikhet

Det Globala målet nummer 10 och Barnkonventionen artikel 2 handlar om minskad ojämlikhet. Det betyder att alla ska ha lika möjligheter och behandlas rättvist.

Att alla ska ha tillgång till mat och vatten, få gå i skolan, vara med och påverka beslut med mera. Oavsett vem man är och var man bor. Det gäller både mellan länder och inom länder.

Många länder har en bra utveckling och det går bra med ekonomin. Men ibland fördelas pengarna ojämnt så att det blir orättvist mellan människor i olika länder och mellan människor i samma land.

Det är samhällets uppgift att fördela resurser rättvis. Inte bara pengar. Möjligheten att delta i samhället måste också vara för alla. Det ska inte bero vilken grupp man tillhör eller hur mycket pengar man har om man får utbildning, sjukvård eller rätt att rösta.

När det är jämlikt minskar risken för konflikter. Minskad ojämlikhet är att ta bort diskriminering och ge alla lika möjligheter.

Alla ska ha lika möjligheter. Alla ska behandlas rättvist. Det står i Globala målet 10 och Barnkonventionen artikel 2.

Mat, vatten, skola och att vara med och bestämma är för alla. Det beror inte på vem man är eller var man bor.

Det ska vara lika mellan länder. Och mellan människor i samma land.
Många länder har det bra. Ibland fördelas pengar orättvist mellan länder. Ibland blir det orättvist mellan människor i samma land.

Det är samhället som ska se till att det blir rättvist. Inte bara pengar. Det ska också vara rättvist med att delta i samhället. Att få utbildning, sjukvård eller rätt att rösta.

Målet att minska ojämlikhet betyder inte att alla ska tjäna lika mycket pengar. Men att skillnaderna ska minska.

Minskad ojämlikhet är att ta bort diskriminering och att ge alla lika möjligheter.

Globala målen 10 - minskad ojämlikhet
Globala målen 10 - minskad ojämlikhet

Några delmål

  • De fattigaste människornas inkomster ska öka
  • Inkludera alla medborgare i samhället oavsett ålder, kön, religion, ursprung…
  • Ta bort lagar och politik som diskriminerar
  • Ge fattiga länder en starkare röst i avtal mellan länder

Läs mer om globala målet 10 - Minskad ojämlikhet

Till startsida för tema - Minskad ojämlikhet

E-lektioner

Tidning