Maya från Rumänien
Rumänien ligger i Europa
Rumänien ligger i Europa

Med läxhjälp kunde Maya fortsätta i skolan

Utbildning tillhör barns rättigheter. Att se till att alla barn klarar skolan är att göra världen mer jämlik. När Maya fick hjälp att klara läxorna kunde hon också klara skolan.

Maya är 17 år. Hon tillhör den romska minoriteten och bor i nordvästra Rumänien. Hennes modersmål, ungerska, är ett minoritetsspråk i Rumänien. I skolan till exempel pratar alla lärare och elever rumänska.

Förstod inte språket

I den romska bosättningen där hon har växt upp har det varit vanligt att barnen inte går i skolan. Maya ville gå i skolan. Hon berättar att hon kämpade med att klara kunskapsnivån för att flytta upp till nästa årskurs. Det var svårt att studera på ett språk hon inte var van vid. Förändringen kom när hon fick komma med i ett läxläsningsprogram som Erikshjälpen stödjer.

– Läxhjälpen har betytt väldigt mycket för mig, speciellt när det gäller att lära mig rumänska. Före femte klass kunde jag ingen rumänska, berättar Maya.

Efter att Maya kom med i läxläsningsprogrammet blev det lättare att följa med i undervisningen.

Jag känner att jag är på samma nivå som mina klasskamrater. Det har inte varit svårt längre att gå vidare till nästa årskurs, säger hon.

Maya studerar vidare

Efter klass 8 gick Maya vidare till en treårig yrkesutbildning med inriktning på hotell och restaurang. Hon blev färdig med utbildningen våren 2020. Nu kan Maya rumänska språket och betonar att hon känner sig likvärdig med sina studiekamrater. Maya säger också att hennes utbildning gör att hon nu möts med större respekt där hon bor än hon gjorde tidigare.

Text och foto: Roland Nissfolk

Maya

Ålder: 17 år
Bor: i nordvästra Rumänien i de Romska bosättningarna
Studerar: Hotell och restaurang.

Läs mer om globala målet 10 - Minskad ojämlikhet

Till startsida för tema - Minskad ojämlikhet

E-lektioner

Tidning