Elever på Tryserum skola funderar över vad barn kan göra för att öka jämlikheten vad vad som är vuxnas ansvar
Elever på Tryserum skola funderar över vad barn kan göra för att öka jämlikheten vad vad som är vuxnas ansvar

Tänk lika mycket på andra som på dig själv

Så säger Thea, Lina, Isabelle och Donald på Tryserums skola när det pratade om jämlikhet. Alla fyra konstaterar att det finns orättvisor i världen.

Donald berättar att det är orättvist när en del människor får så mycket mat att de slänger en del. Medan andra inte har tillräckligt med mat så de blir sjuka. Blir man sjuk kan man inte gå i skolan och då kommer man efter i skolarbetet.

– En del är fattiga och får svårt på många sätt. Kanske bor de i dåliga hus och måste jobba mer än andra för att ha råd. Ibland måste barnen också jobba, säger Thea.

I vissa länder finns det inte vatten till alla eller så är vattnet smutsigt. Och en del människor är ensamma. Det är också svårt för man blir ledsen av att känna sig ensam.

Hur kan det bli mer rättvist?

Isabelle tycker att man inte ska ta mer mat än man kan äta upp. Så man slipper slänga mat. Och att man ska dela med sig av det man har och låta alla vara med.

– Det är också viktigt att alla får gå i skolan så de kan utbilda sig och få ett bra jobb. Då är
man inte fattig mer, fyller Lina i.

De föreslår också att man kan ge pengar för att borra brunnar så att alla får vatten. Vatten ska vara gratis!

Vad kan barn och vuxna göra?

Alla fyra tycker likadant när de säger att barn ansvarar för att vara bra kompisar och fråga om de som är ensamma eller ledsna vill vara med. De vuxna ansvarar för att alla ska må bra och att alla människor i hela världen mår bra.

Läs mer om globala målet 10 - Minskad ojämlikhet

Till startsida för tema - Minskad ojämlikhet

E-lektioner

Tidning