Skolan påverkas av Corona
Skolan påverkas av Corona

Nästan alla skolor stängde under Corona

I Sverige stängde gymnasiet på grund av Corona men grundskolan har varit öppen hela tiden. I resten av världen stängde minst 180 länder sina skolor. Det är nästan alla länder. Världsbanken har tagit reda på att det påverkar 1.6 miljarder barn och ungdomar.

World Bank tillsammans med Unicef och Unesco har tagit reda på hur Corona har påverkar skolor i världen. I oktober har 3 av 4 länder öppnat sina skolor igen. Men i många länder planerar man inte att öppna skolorna förrän januari 2021.

Skola på distans  

Länderna har gjort mycket för att skolan ska kunna fortsätta hemma. Eleverna har tagit med sig skolböcker hem och det finns digitala lektioner. Skolan fortsätter och eleverna har kontakt med sina lärare tills de kan träffas igen.

Skola hemma är bra. Men för många är det svårt. Till exempel för dem som har dålig internetuppkoppling hemma eller som inte klarar av att studera hemma. Det kan vara svårt att få studiero om man bor trångt. Det blir också svårt att förstå skolarbetet om föräldrarna inte kan hjälpa till.

För barn som inte har tillgång till en dator eller smartphone blir det så klart svårt att följa med online. Så är det för många i Bangladesh till exempel. Då har landet erbjudit lektioner på TV istället. Men det hjälper inte när många byar saknar TV. Därför är det få elever i Bangladesh som haft kontakt med skolan under våren.

I Kenya är skolorna stängda hela 2020. Inga lärare jobbar så eleverna försöker studera lite hemma. Eftersom eleverna inte kan få stöd av lärare är det svårt att lära sig det som behövs.

Världen har lärt sig att digital ojämlikhet inte är bra. Hade det varit mer digital jämlikhet hade fler haft tillgång till dator, smartphone och WiFi. Då hade fler barn kunnat studera trots Corona.

Vad hände när skolan stängdes? 

I de fattigaste länderna har eleverna förlorat minst fyra månaders utbildning. Det betyder att barn inte har fått lära sig nya saker och att de glömt mycket av vad de lärt sig tidigare. 

För många barn i världen och även i Sverige kan skolan vara en fristad. I skolan får ofta barn som bor i familjer med psykisk ohälsa, våld och missbruk med mera en paus från det.

När barn är hemma från skolan får de ingen skollunch. För många barn är skollunchen dagens enda riktiga mål mat. Det har påverkat barn som växer upp i fattiga familjer runt om i hela världen.

Det handlar också om jämställdhet. För många flickor betyder en utbildning att de inte gifts bort i ung ålder. De går ju i skolan. Men när skolan är stängd finns det många unga tjejer som blir gifta. Det gör att de inte kommer tillbaka till skolan när den öppnar igen. 

För många barn var det trevligt att vara hemma med familjen och att få leka med sina syskon. Det är ingen skillnad på om man har pengar eller inte. Se barn som berättar om vad de gjort medan skolorna varit stängda.

Vem drabbas hårdast av Corona?

De som drabbats mest av pandemin är de som bor i fattiga länder liksom barn som lever i utsattsatthet oavsett land. Problemet är att världen är ojämlik. Det hindrar barns rätt till utveckling. För att rättigheterna i barnkonventionen ska finnas för alla barn behöver länderna hjälpas åt ännu mer.

Läs mer om temat - Corona

Till startsida för tema - Corona