När Sverige fick el
1884 fanns 1 000 lampor i Göteborg. Alla lampor fanns på kontor, i affärer och hos rika människor.

När Sverige fick el

1879 stod det i tidningen att Alva och Thomas Edison uppfunnit en lampa som kunde användas inomhus. De lampor som fanns rykte och blev väldigt varma så de kunde bara användas ute.

Den första elen användes till lampor. 1884 fanns 1 000 lampor i Göteborg. Elen kom från Sveriges första elverk. Alla lampor fanns på kontor, i affärer och hos rika människor. Några år senare kom elen till Stockholm.

Nikola Tesla, som elbilen Tesla har fått sitt namn från, skapade växelströmmen. Det satte fart på samhällets utveckling. För 100 år sedan byggdes de första elledningarna mellan Skövde och Göteborg. Sedan drogs sedan ända bort till Linköping.

1970 hade de flesta hus och familjer fått elektricitet i Sverige. Då byggdes elnätet också ut till dem som bodde på landet. På samma sätt bygger man nu bredband och gräver ner fiber för internet så att fler ska få tillgång till det.

Fundera på

  • Hur många lampor har ni  er skola 
  • Har alla du känner som bor  landet 
    bredband? 
Globala målen nummer 7 - Hållbar energi till alla
FNs Barnkonvention
Tidning: Hållbar energi