Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fred är nödvändigt om världen ska bli bättre för alla. Inga barn ska behöva vara rädda att bli slagna eller hotade. Det är viktigt att barn känner sig trygga och kan lita på vuxna. Då kan de själva bli trygga vuxna i framtiden.

Det globala målet 16 säger att samhällen ska vara fredliga och att ingen ska utsättas för våld. Länder ska låta alla delta och få samma rättigheter och möjligheter. Alla ska vara lika inför lagen och få säga vad de tycker. Det ska inte heller finnas korruption.

När det är krig

När det är krig försöker människor fly bort från kriget. Då får man kanske bo i ett flyktingläger. Där bor många människor på samma ställe. Ofta saknas bra hus, rent vatten och mat. Det gör att sjukdomar sprider sig lätt.

I krig är risken stor att  föräldrar och barn skiljs ifrån varandra. Barn som inte har vuxna som skyddar dem lever farligt. Ibland tvingas barn bli barnsoldater.

Många barn kan inte gå i skolan. I krig finns ofta inga pengar för att hålla skolorna öppna, eller för att betala löner till lärarna. En del skolor blir farliga platser som används av militärerna.

Barnkonventionen håller med

Barnkonventionens artikel 38 säger att barn ska skyddas mot krig och att inget barn får användas som barnsoldat. Alla barn har rätt till grundskola och att få hjälp när de mår dåligt.

Alla ska ha lika möjligheter. Alla ska behandlas rättvist. Det står i Globala målet 10 och Barnkonventionen artikel 2.

Mat, vatten, skola och att vara med och bestämma är för alla. Det beror inte på vem man är eller var man bor.

Det ska vara lika mellan länder. Och mellan människor i samma land.
Många länder har det bra. Ibland fördelas pengar orättvist mellan länder. Ibland blir det orättvist mellan människor i samma land.

Det är samhället som ska se till att det blir rättvist. Inte bara pengar. Det ska också vara rättvist med att delta i samhället. Att få utbildning, sjukvård eller rätt att rösta.

Målet att minska ojämlikhet betyder inte att alla ska tjäna lika mycket pengar. Men att skillnaderna ska minska.

Minskad ojämlikhet är att ta bort diskriminering och att ge alla lika möjligheter.

Globala målen 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.
Globala målen 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer om globala målet 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Till startsida för tema - Barn i konflikt