Vatten i EU
Vatten i EU

Vatten i EU

I Sverige, och i hela EU, har användningen av vatten minskat de senaste åren. Länderna har program för att använda vatten på ett hållbart sätt. Det finns mycket kvar att göra.

Till exempel är det inte mycket av vattnet om återanvänds utan det renas och släpps ut i floder och sjöar. Städer som har vattenledningar som läcker kunde använda det vattnet bättre.

Jordbruket använder mest vatten

Av det vatten som används står hushållen för en tiondel. Det går också åt mycket vatten för att framställa energi. Jordbruket tar mest och använder 40 procent av vattnet. I Sverige konstbevattnas nästan ingenting men i södra Europa kräver jordbruket mycket vatten. Då kan vi köpa tomater från Spanien.

Vattnet i Sverige

Siffror för Sverige visar att det mesta av vattnet går till industrin. Och hushållen tar nästan en fjärdedel av vattnet som vi i Sverige använder.

I Sverige är vi duktiga på vattenrening och teknik. Sverige tillsammans med flera länder i EU har hjälpt länderna runt Östersjön att bygga vattenreningsverk. Då får vi renare vatten runt Sverige. På gång nu är ett reningsverk i Ryssland. Flera i de Baltiska staterna är redan klara. Tänk vad bra det blir när länderna hjälps åt!

Källa: SIDA, SCB och Europeiska Miljöbyrån

Läs mer om globala målet 6 - Vatten och sanitet

Till startsida för tema - Vatten och sanitet

E-lektioner